logo wodniak 3 mini 150UKŻ „Wodniak” Piła jest stowarzyszeniem założonym w 1998 roku. Głównymi celami działalności naszego Klubu są:

1. Propagowanie i popularyzowanie żeglarstwa i innych sportów wodnych wśród młodzieży.

2. Planowanie i organizowanie imprez żeglarskich oraz spływów kajakowych.

3. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

4. Organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu.

5. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.

grupowe 1

Klub nasz działa nad Zalewem Koszyckim w Pile gdzie znajduje się nasza baza żeglarska. Prowadzimy szkolenia żeglarskie dla najmłodszych adeptów żeglarstwa. Żeglarze nasi pływają na jachtach typu „Optymist”, „Kadet”, „OK”, „Europa” i innych. W ramach propagowania i popularyzacji żeglarstwa organizujemy w sierpniu regaty sportowe w ramach Pucharu POZŻ. Współpracujemy z Klubami naszego regionu oraz instytucjami samorządowymi w celu szerzenia i popularyzacji tego pasjonującego sportu.

 

Wspierają nas